Εισήγηση με θέμα "Δικαίωμα Παρακολούθησης και Επιβολή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο"

Στις 28 Φεβρουαρίου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση στο Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη με θέμα "Δικαίωμα Παρακολούθησης και Επιβολή των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο" σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το Προξενείο με τη συνεργασία της Motion Pictures Association (MPA).