Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Στις 15 Ιανουαρίου 2007 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο" στα πλαίσια της ημερίδας "Ηλεκτρονικό έγκλημα μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας-νομική και τεχνική προστασία των πολιτών" που διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία και η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θράκης.