Ημερίδα με τίτλο "Προστασία των Εφευρέσεων-Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας"

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 ο ΟΠΙ και ο ΟΒΙ διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο "Προστασία των Εφευρέσεων-Τεχνολογική Πληροφόρηση από Τίτλους Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας". O ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας και παρουσίαση του ΟΠΙ".