Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου"

Στις 11 Νοεμβρίου 2006 ο ΟΠΙ παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου", στα πλαίσια της ημερίδας "Προστασία των νέων στο διαδίκτυο: παιδαγωγικά ζητήματα και προβληματισμοί" που διοργάνωσε το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου.