13.10.2023

Στις 9 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Alicante συνέδριο με τίτλο «Stepping up the fight against online piracy of sport and other live events», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη διάσκεψη συμμετείχαν εκπροσωπώντας τη χώρα μας η αν. Διευθύντρια του ΟΠΙ, κα Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, η οποία παρουσίασε και τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση της online πειρατείας και ειδικότερα τις live blocking injunctions, καθώς και η κα Εύα Μουστάκα, Δικηγόρος ΟΠΙ.

Συζητήθηκαν οι κύριες προκλήσεις και τα μέσα αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικτυακή πειρατεία που επηρεάζει άλλα είδη περιεχομένου.

Στις 10 Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι του ΟΠΙ συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση του Δικτύου δημοσίων αρχών για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο δημιουργήθηκε από το Παρατηρητήριο του EUIPO, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ειδικότερα να ανταλλάξουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές στα εν λόγω ζητήματα αλλά και να οριστικοποιηθούν τα KPIs για τον έλεγχο εφαρμογής της πρόσφατης. Σε αυτή τη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τον ΟΠΙ οι τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος της ΕΔΠΠΙ.

Για περισσότερα δείτε εδώ.

Δείτε περισσότερα για τη Σύσταση εδώ.