23.05.2023

Ο ΟΠΙ συνεργασία με το WIPO Mediation and Arbitration Center  διοργανώνουν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00 - 17:00 με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το ενημερωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά χωρίς ταυτόχρονη διερμηνεία. 

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.

Το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του WIPO (Arbitration and Mediation Center) προσφέρει χρονικά και οικονομικά αποδοτικές επιλογές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution/ADR), όπως διαμεσολάβηση, διαιτησία, ταχεία διαιτησία και προσδιορισμό από εμπειρογνώμονες, ώστε να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να διευθετούν τις εγχώριες ή διασυνοριακές εμπορικές διαφορές τους. Το Κέντρο του WIPO είναι διεθνές και ειδικεύεται στις διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας.

Ενημέρωση για τους συμμετέχοντες.
Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και της εθνικής νομοθεσίας (Ν. 4624/2019) σάς ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί και να ληφθούν φωτογραφίες. Βίντεο και φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΠΙ και τον WIPO για το αρχείο τους και για την προβολή της εκδήλωσης σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.