24.02.2023

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) πραγματοποίησε επιμορφωτικό σεμινάριο για το προσωπικό του Φεστιβάλ Αθηνών Α.Ε

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η δικηγόρος, επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ κα Μαρία Γ. Σινανίδου έκανε μία εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα) και στις βασικές αρχές που το διέπουν. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα κύρια νομοθετήματα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, αλλά και ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη αναφορικά με ‘κατοχύρωση’, αδειοδοτήσεις, εκκαθαρίσεις δικαιωμάτων και γενικώς θέματα χρήσιμα για το φορέα  κατά τη δημιουργία, παραγωγή και επικοινωνία των διαφόρων ειδών παραστάσεων (όπως θέατρο, μουσική, χορός), σε οποιαδήποτε μορφή αυτές πραγματοποιούνται (ζωντανά και μη, υβριδικά, κλπ).

Μετά την παρουσίαση των ως άνω θέματων ακολούθησαν ερωτήματα και συζήτηση.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την εκδήλωση.