10.02.2023

Στις 10 Φεβρουαρίου 2023 ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΠΙ κος Π. Τσίρης εκπροσώπησε τον ΟΠΙ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, στην επιστημονική εκδήλωση με τίτλο «Σύγχρονες πτυχές της επίδρασης του Ενωσιακού Δικαίου στο Εμπορικό Δίκαιο» που διοργάνωσε ο Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των αειμνήστων καθηγητών του Εμπορικού Δικαίου, Λ. Κοτσίρη, Α.  Κιάντου-Παμπούκη, Κ. Παμπούκη (κατά τη χρονολογική σειρά της εκδημίας τους το 2020) που τίμησαν τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. με τη διδασκαλία και το έργο τους.