Νέα

11.07.2020

Στις 11 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ημερίδα του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) με τίτλο "Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα και ο περιφερειακός Τύπος στη νέα Σχέση Κράτους και περιφερειακού Τύπου, το σύγχρονο ευρωπαϊκό υπόδειγμα».

22.06.2020

Τη Δευτέρα, 20 Μαϊου 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως, που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διά της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,

30.06.2020

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) στο πλαίσιο των δράσεών του για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, υλοποιεί καμπάνια με κεντρικά συνθήματα «Τα βιβλία δεν τα γράφουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές» και «Τα βιβλία δεν τα γράφουν φωτοτυπικά μηχανήματα».

19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματέως του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ’ με τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος ΟΠΙ αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των τομέων δράσης και των γενικότερων ενδιαφερόντων του ανωτέρω οργανισμού.

19.06.2020

Στις 19 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων της ‘Homo Digitalis’, της Διευθύντριας και του Νομικού Τμήματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο της Οδηγίας 2019/790/ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά.

10.06.2020

Σας γνωρίζουμε ότι την 6η Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε το μέγιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), καθότι συμπληρώθηκαν δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2085/07.06.2018) Υπουργικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε στην ‘ΕΥΕΔ’ η έκτακτη και με προσωρινό χαρακτήρα διαχείριση των δικαιωμάτων των δημιουργών – πρώην μελών της ‘ΑΕΠΙ’ μετά την οριστική ανάκληση άδειας λειτουργίας της τελευταίας.

10.06.2020

Σύμφωνα με νέα 'Eκθεση (2020 Status Report on IPR Infringement) που δημοσίευσε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκαλείται από την παραποίηση/απομίμηση προϊόντων και την πειρατεία στερεί έσοδα από τις κυβερνήσεις και ενδέχεται να υποστηρίζει σοβαρά εγκλήματα όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες..

10.06.2020

Στις 10 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ‘ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ’ με τον Πρόεδρο, τη Διευθύντρια και εκπροσώπους του Νομικού Τμήματος του ΟΠΙ.

30.05.2020

Ο GEA στο πλαίσιο δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας δημιούργησε video για την σημασία της μουσικής και των δικαιούχων της.

26.05.2020

Δημοσιεύθηκε σήμερα η ΚΥΑ υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 για τη μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρύθμισης των θεμάτων αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ.