Νέα

16.01.2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία δράσεων για την πειρατεία ‘ζωντανού’ περιεχομένου με σκοπό να προσφέρει μια εργαλειοθήκη για την καταπολέμηση της παράνομης μετάδοσης ζωντανών εκδηλώσεων, ιδίως αθλητικών γεγονότων. Με βάση τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους ιδιωτικούς φορείς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο δίκαιο της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης επιγραμμικής μετάδοσης ζωντανού περιεχομένου.

11.01.2023

Το Newsletter του ΟΠΙ - Ιανουάριος 2023

  • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) - Ψηφίστηκε ο νόμος 4996/2022 για την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ.
  • Επιστημονική Εκδήλωση ΟΠΙ : «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίας (DSA) και Πνευματική Ιδιοκτησία», 24.01.2023.

10.1.2023

Ο ΟΠΙ διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και Πνευματική Ιδιοκτησία - Νέες ισορροπίες στις ψηφιακές υπηρεσίες».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, ώρα 16:00 - 19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ Αθηνών και θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης online.

03.01.2023

H τρίτη έκδοση του WIPO «Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων» παρουσιάζει μια εις βάθος αναθεώρηση με χρήσιμες ενημερώσεις σχετικά με τα διάφορα συστήματα, τις νομοθετικές επιλογές και τις βέλτιστες πρακτικές των ΟΣΔ παγκοσμίως. Η έκδοση ρίχνει επίσης φως στις νέες εξελίξεις στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, τεχνολογικών και επιχειρηματικών τάσεων, από όλο τον κόσμο.

21.12.2022

Ο ΟΠΙ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) στις 14 Δεκεμβρίου 2022 υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με αντικείμενο τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Alternative Dispute Resolution /ADR).

Ο ΟΠΙ και ο WIPO συμφωνούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως η ευαισθητοποίηση  του κοινού σχετικά με τις διαδικασίες ADR στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο WIPO μπορεί να προσφέρει κατά περίπτωση, τη χρήση των υπηρεσιών διαχείρισης υποθέσεων του WIPO και τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου διαχείρισης υποθέσεων  eADR. Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας ο ΟΠΙ θα υλοποιήσει διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και την επιμόρφωση αναφορικά με το ADR.

19.12.2022

Η μελέτη «Η επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα και στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, 2021» (EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market, 2021) έχει παραχθεί από τα δεδομένα σχετικά με τις συλλήψεις στα σύνορα της ΕΕ που αναφέρουν οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών, καθώς και από τα δεδομένα σχετικά με τις συλλήψεις εντός της εσωτερικής αγοράς που αναφέρουν οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών της ΕΕ.

16.12.2022

Ο ΟΠΙ διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και Πνευματική Ιδιοκτησία - Νέες ισορροπίες στις ψηφιακές υπηρεσίες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023, ώρα 16:00 - 19:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΔΣΑ Αθηνών και θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης online.

01.12.2022

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του EUIPO σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και την καταχώρηση σημάτων και σχεδίων, διοργάνωσαν σεμινάριο την 1η Δεκεμβρίου 2022 για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ).

Τον Οργανισμό Πνευματικής ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) εκπροσώπησε η κα Εύα Μουστάκα, νομικός του ΟΠΙ, η οποία παρουσίασε τη διαδικασία γνωστοποίησης διαδικτυακών προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και διαγραφής ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων παράνομης εμπορίας αγαθών.

23.11.2022

Την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, ο ΟΠΙ πραγματοποίησε την τρίτη προγραμματισμένη επίσκεψη στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Κατά τη διάρκεια της ωριαίας επίσκεψης η δικηγόρος, επιστημονική συνεργάτης του ΟΠΙ, κα Μαρία Γ. Σινανίδου μίλησε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου για τις βασικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη σημασία της προστασίας της αλλά και την αποφυγή ενεργειών που τη θίγουν με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσίασε τον ΟΠΙ και τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό.

23.11.2022

Ψηφίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2022 ο νόμος 4996/2022 Α' 218 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία- Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ».