Νέα

03.07.2023
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ/WIPO) - Σειρά Podcasts: Intellectual Property matters. Eye on Copyright Enforcement.
  • Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) - Νέα Μελέτη με τίτλο «Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: Αντίληψη, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά - 2023»

15.06.2023

Βασικός στόχος της νέας μελέτης του EUIPO με τίτλο «Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: Αντίληψη, ευαισθητοποίηση και συμπεριφορά - 2023» (European Citizens and IP: Perception, Awareness and Behaviour-2023) είναι η συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη διανοητική ιδιοκτησία, τον βαθμό στον οποίο σέβονται αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας στο σύνολό της.

14.06.2023
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) - Νέα έκδοση για τη συλλογική διαχείριση των έργων με βάση το κείμενο και την εικόνα.
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Απόφαση στην υποθέση C-290/21 : Διασυνοριακή αναμετάδοση προγραμμάτων μέσω δορυφόρου.  

13.06.2023

Ο ΟΠΙ συνεργασία με το WIPO Mediation and Arbitration Center  διοργάνωσαν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes”.

12.06.2023

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου και λαοφιλούς μουσικοσυνθέτη Γ. Μαρκόπουλου.

09.06.2023

H Mediation Pledge for IP and Technology Disputes (Δέσμευση Διαμεσολάβησης για διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας) είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO. Η Δέσμευση επιδιώκει να ενθαρρύνει τη χρήση της διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών σε θέμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας.

30.05.2023

H αρχή του κράτους εκπομπής εφαρμόζεται και ως προς τον πάροχο δορυφορικών πακέτων. Κατά συνέπεια, όταν υποχρεούται να λάβει την άδεια των κατόχων των οικείων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για πράξη παρουσίασης στο κοινό στην οποία συμμετέχει, ο πάροχος δορυφορικών πακέτων πρέπει να αναζητήσει την άδεια αυτή αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εισάγονται στην αλληλουχία μετάδοσης προς τον δορυφόρο.

25.05.2023

Την ισχυρή βούληση των δύο πλευρών για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Μολδαβίας και τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, προσδιόρισαν οι συμπρόεδροι της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Μολδαβίας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης της Μολδαβίας Vadim Gumene, κατά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο Κισινάου, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

23.05.2023

Ο ΟΠΙ συνεργασία με το WIPO Mediation and Arbitration Center  διοργανώνουν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00 - 17:00 με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes”.

22.05.2023

Η εκδοτική βιομηχανία αποτελείται από μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών τύπων δημοσιεύσεων, όπως βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, παρτιτούρες και βιβλία τραγουδιών. Αυτά δημοσιεύονται τόσο σε φυσικά αντίγραφα όσο και σε ψηφιακές μορφές. Πρωταρχικός στόχος αυτής της έκδοσης είναι να προσφέρει πληροφορίες σε άτομα που διαμορφώνουν πολιτική εξετάζοντας τις κατάλληλες νομοθετικές απαντήσεις στην ευρεία αντιγραφή και επικοινωνία με την κοινωνία.