Νέα

04.05.2023

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών / US Trade Representative (USTR) δημοσίευσε την Ειδική Έκθεση 301 του 2023 σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Η ετήσια έκθεση περιγράφει τα ευρήματα του USTR για περισσότερους από 100 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ μετά από σημαντική έρευνα και συνομιλίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

27.04.2023

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (4 -7 Μαΐου 2023) με εκθεσιακό περίπτερο και ομιλίες με θέμα «Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλίο».

25.04.2023

Σύμφωνα με το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης (C-775/21) δύο ρουμανικοί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων είχαν στραφεί κατά της εταιρείας αεροπορικών μεταφορών Blue Air Aviation και κατά της CFR, εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών της Ρουμανίας, αξιώνοντας την καταβολή της αμοιβής που εξακολουθεί να οφείλεται, καθώς και των προστίμων που είχαν επιβληθεί για τη μετάδοση, χωρίς άδεια, μουσικών έργων σε αεροσκάφη και βαγόνια επιβατών.

25.04.2023

H Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Απριλίου. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization) το 2000 για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον ρόλο που παίζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

25.04.2023

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη συνεργασία με τους ενδιαμέσους συστάθηκε για την περαιτέρω κατανόηση των διαφόρων υπηρεσιών των ενδιάμεσων παρόχων.

Έχοντας ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα των domain names, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των πληρωμών, των μεταφορών και logistics, η μελέτη αυτή εξετάζει την πειρατεία των ζωντανών εκδηλώσεων (live event piracy).

21.04.2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την αξιολόγηση της Οδηγίας και του Κανονισμού του Μαρακές με καταληκτική ημερομηνία την 11η  Μαΐου 2023,καθώς προετοιμάζει την έκθεση αξιολόγησης που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

19.04.2023

Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων και οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες λαμβάνουν ενιαία εύλογη αμοιβή όταν τα φωνογραφήματά τους αναπαράγονται δημόσια και μεταδίδονται από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 μια απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση RAAP ((Case C-265/19) αμφισβήτησε την κοινή αντίληψη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διακριτική τους ευχέρεια να εφαρμόζουν την αμοιβαιότητα σχετικά με την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος έναντι τρίτων χωρών δικαιούχων, με βάση τις επιτρεπόμενες επιφυλάξεις στο σχετικό διεθνές δίκαιο. Η ερμηνεία του ΔΕΕ αμφισβήτησε τους υφιστάμενους εθνικούς κανόνες και πρακτικές που δεν επεκτείνουν το δικαίωμα σε δικαιούχους από τρίτες χώρες που δεν αναγνώρισαν αυτό το δικαίωμα σε εκτελεστές και παραγωγούς της ΕΕ. Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι τουλάχιστον οκτώ κράτη μέλη επηρεάζονται άμεσα από την τρέχουσα ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ.

12.04.2023
  • Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)  Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (26 Απριλίου 2023) - Γυναίκες και Διανοητική Ιδιοκτησία
  • ΗΠΑ  Hachette Book Group, INC, ET AL., κατά Internet Archive , Et AL - Δανεισμός Ψηφιακών Αντιγράφων

07.04.2023

Η UNESCO έχει προκηρύξει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση του Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων ΕΕ/UNESCO για τη διακυβέρνηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για τη δημιουργικότητα.

Η εν λόγω πρόσκληση αντιπροσωπεύει τον τέταρτο κύκλο της Διευκόλυνσης των Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Σύμβασης του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Η πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του 2005 περαιτέρω εφαρμογή της Σύμβασης.

07.04.2023

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συμμετάσχει στη σημαντική αυτή διοργάνωση με εκθεσιακό περίπτερο, καθώς και με διοργάνωση εκδηλώσεων και συμμετοχή σε workshops εκπροσώπων του ΟΠΙ και ταυτόχρονη διάθεση στο κοινό οδηγών και εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και σε εκπαιδευτικούς και γονείς.