Νέα

12.06.2023

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου και λαοφιλούς μουσικοσυνθέτη Γ. Μαρκόπουλου.

09.06.2023

H Mediation Pledge for IP and Technology Disputes (Δέσμευση Διαμεσολάβησης για διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας) είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του WIPO. Η Δέσμευση επιδιώκει να ενθαρρύνει τη χρήση της διαμεσολάβησης στην επίλυση διαφορών σε θέμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνολογίας.

30.05.2023

H αρχή του κράτους εκπομπής εφαρμόζεται και ως προς τον πάροχο δορυφορικών πακέτων. Κατά συνέπεια, όταν υποχρεούται να λάβει την άδεια των κατόχων των οικείων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων για πράξη παρουσίασης στο κοινό στην οποία συμμετέχει, ο πάροχος δορυφορικών πακέτων πρέπει να αναζητήσει την άδεια αυτή αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο τα σήματα-φορείς προγραμμάτων εισάγονται στην αλληλουχία μετάδοσης προς τον δορυφόρο.

25.05.2023

Την ισχυρή βούληση των δύο πλευρών για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Μολδαβίας και τα επόμενα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, προσδιόρισαν οι συμπρόεδροι της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Μολδαβίας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης της Μολδαβίας Vadim Gumene, κατά την 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στο Κισινάου, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

23.05.2023

Ο ΟΠΙ συνεργασία με το WIPO Mediation and Arbitration Center  διοργανώνουν διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, ώρα 14:00 - 17:00 με θέμα “Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms for Copyright and Content-Related Disputes”.

22.05.2023

Η εκδοτική βιομηχανία αποτελείται από μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών τύπων δημοσιεύσεων, όπως βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, παρτιτούρες και βιβλία τραγουδιών. Αυτά δημοσιεύονται τόσο σε φυσικά αντίγραφα όσο και σε ψηφιακές μορφές. Πρωταρχικός στόχος αυτής της έκδοσης είναι να προσφέρει πληροφορίες σε άτομα που διαμορφώνουν πολιτική εξετάζοντας τις κατάλληλες νομοθετικές απαντήσεις στην ευρεία αντιγραφή και επικοινωνία με την κοινωνία.

12.05.2023
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Απόφαση στις υποθέσεις C-775/21 και C-826/21: Η μετάδοση ενός μουσικού έργου ως μουσική υπόκρουση σε μέσα μεταφοράς επιβατών συνιστά παρουσίαση στο κοινό κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Σεμινάριο ΟΠΙ - WIPO Mediation and Arbitration Center 

09.05.2023

Ο ΟΠΙ συμμετείχε με επιτυχία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 -7 Μαΐου 2023, με δικό του εκθεσιακό περίπτερο και ομιλίες στελεχών του ΟΠΙ με θέμα «Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιβλίο», οι οποίες έλαβαν χώρα την Παρασκευή, 5 Μαΐου, στην αίθουσα «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» και κέντρισαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων στη Διεθνή Έκθεση.

05.05.2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 4 Μαϊου 2023, σύσταση σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων εμπορικής κλίμακας, όπως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές, τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να λάβουν αποτελεσματικά, ισορροπημένα και κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση των μη εγκεκριμένων αναμεταδόσεων τέτοιων εκδηλώσεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.