Νέα

02.08.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΥΕΔ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΞΕΕ).

01/08/2019

Ο ΟΠΙ κάνει διαθέσιμο από την 1η Αυγούστου στο κοινό τον ιστότοπο theLegalBay.gr. Σκοπός της νέας αυτής διαδικτυακής πύλης είναι η ενημέρωση του κοινού για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που διαθέτουν νόμιμα περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

29/07/2019

Εκδόθηκαν σήμερα 29/07/2019 οι υπ. αριθ. 10 και 11 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), οι οποίες αφορούν αίτηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου με το διακριτικό τίτλο «ΟΣΔΕΛ».

05.07.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΣΔ/ΞΕΕ).

05.07.2019

Δελτίο τύπου συναντήσεων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΣΔ/Soundreef).

01.07.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΙ κατά την συνεδρίαση του 288/13.6.2019 αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Προμηθειών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

26/06/2019

Εκδόθηκαν σήμερα 26.06.2019 οι υπ. αριθ. 8 και 9 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), οι οποίες αφορούν αίτηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας.

11/06/2019

Mε απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΥΟΔΔ) 345/7.6.2019 διορίσθηκε ως Διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με τριετή θητεία η κα Ευαγγελία Βαγενά.

04.06.2019

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διευκρινίζονται τα παρακάτω.

  1. Ουδεμία επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ οδηγήθηκε σε παραίτηση λόγω «πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων της». Για τη μοναδική παραιτηθείσα επιστημονική συνεργάτιδα του ΟΠΙ, όπως προκύπτει από το πρωτόκολλο του ΟΠΙ υφίσταται η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΠΙ 33318/2018 επιστολή - παραίτησής της, και δεν προκύπτει να έχει υπάρξει ουδεμία μομφή εις βάρος της από Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΙ, κατά τα 13 έτη υπηρεσίας της, δηλαδή από το 2005 έως το 2018.

15.05.2019

Εκδόθηκαν σήμερα 15.05.2019 οι υπ. αριθ. 6 και 7 αποφάσεις της Επιτροπής για την Διαδικτυακή Προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ), οι οποίες αφορούν αίτηση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου και Εικόνας.