Νέα

10.11.2023
  • Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) - Εργαστήριο διαμεσολάβησης και και διαιτησίας
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) - Απόφαση στην υπόθεση C-655/2021. Δυσανάλογη η ποινή φυλάκισης τουλάχιστον πέντε ετών για προσβολή εμπορικού σήματος

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.

 

13.11.2023

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 09/11/2023 απόφαση για την υπόθεση C-376/22 αναφορικά με την καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να θέτει σε πάροχο πλατφόρμας επικοινωνίας εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ γενικές και αφηρημένες υποχρεώσεις.

07.11.2023

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) πραγματοποίησε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης.

02.11.2023

Στις 28, 29 και 30 Νοεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) πρόκειται να πραγματοποιηθεί εργαστήριο διαμεσολάβησης και διαιτησίας του WIPO.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε διαμεσολαβητές, δικηγόρους διαιτησίας και διανοητικής ιδιοκτησίας, εσωτερικούς συμβούλους, δικηγόρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων και επαγγελματίες επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις διεθνείς διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας και να λάβουν εκπαίδευση ως ουδέτεροι ή εκπρόσωποι μερών.

02.11.2023

H Υπηρεσία για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε φυλλάδιο σχετικά με τη χρήση των διαφημίσεων για τη χρηματοδότηση ιστοτόπων και εφαρμογών για κινητά που προσφέρουν πειρατικό περιεχόμενο, η οποία έχει γίνει μια ύπουλη πρακτική στο τοπίο της διαδικτυακής πειρατείας.

05.10.2023
  • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-470/21. Η διατήρηση δεδομένων ταυτότητας που έχουν συσχετισθεί με τη χρησιμοποιηθείσα διεύθυνση IP και η πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα θα πρέπει να επιτρέπονται όταν τα δεδομένα αυτά συνιστούν το μόνο μέσο έρευνας που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των δραστών αδικημάτων τα οποία τελούνται αποκλειστικά στο διαδίκτυο.

  • Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νέα μελέτη για τη διαδικτυακή πειρατεία “Online Copyright Infringement in the EU, Films, Music, Publications, Software and TV, 2017 - 2022”.

Για όλα τα θέματα πατήστε εδώ.

05.10.2023

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12.00 - 14.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ψηφιακή δράση με τίτλο «Πνευματική Ιδιοκτησία και Πολιτιστική Κληρονομιά» που διοργάνωσε ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), οι οποίες θεσπίστηκαν επίσημα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991, υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αφιερωμένες στα μνημεία και τη συντήρησή τους. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει από το 1996 με εθνικό συντονιστή τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

25.09.2023

Η παρούσα στοχευμένη διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του ενιαίου δικαιώματος εύλογης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού στα διάφορα κράτη μέλη. Επιδιώκει, επίσης, να συγκεντρώσει πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-265/19 («απόφαση RAAP»), καθώς και ανατροφοδότηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις μιας νομοθετικής πρότασης. 

21.09.2023

Μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα δίνει νέα στοιχεία για τη διαδικτυακή πειρατεία στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η διαδικτυακή  πειρατεία αυξήθηκε κατά 3,3% το 2022. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πειρατικές τηλεοπτικές εκπομπές, σειρές, ταινίες και εκδόσεις manga.

19.09.2023

Στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2023 εορτάζονται οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ), οι οποίες αποτελούν κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει από το 1996 με εθνικό συντονιστή τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.