Εκδηλώσεις

Σεμινάριο για τα επίκαιρα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο"

Εισήγηση για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα τελωνειακής νομοθεσίας

Εισαγωγή στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας

Εισηγήσεις στο Γ' Κινηματογραφικό Συνέδριο

Εισηγήσεις με θέματα "Βασικές έννοιες της πνευματικής ιδιοκτησίας" και "Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας και η άσκηση του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες"

Εισήγηση με θέμα "Η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας - προβλήματα αντιμετώπισης εφαρμογής"

Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας 2007

Εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο "Σύγχρονα Προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή"

Σεμινάριο με θέμα "Παραποιημένα Προϊόντα και Πειρατεία"

Στις 14 Μαρτίου 2007 ο ΟΠΙ διοργάνωσε σεμινάριο με θέμα "Παραποιημένα Προϊόντα και Πειρατεία". Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε βράβευση 19 αστυνομικών τμημάτων και διευθύνσεων του Νομού Αττικής καθώς και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΕ).