Εκδηλώσεις

Εισήγηση με θέμα "Ζητήματα προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον του διαδικτύου"

Συνέδριο με θέμα: "Creativity.online.fi. European Content and Copyright Policy"

Εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, παιδί και διαδίκτυο"

Εισήγηση με θέμα "Πνευματική ιδιοκτησία, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας"

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Στις 26 Απριλίου 2006 διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΙ για πρώτη φορά εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο σταθμό ΜΕΤΡΟ του Συντάγματος με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχετικά θέματα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα υπουργεία και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης.

Εισήγηση με θέμα "Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού στο διαδίκτυο στα πλαίσια του 2ου Εθνικού Συνεδρίου "Ηλεκτρονική Δημοκρατία-Προκλήσεις Ψηφιακής Εποχής"

Εισήγηση με θέμα "Διαδίκτυο και Πνευματική Ιδιοκτησία"

Συνέδριο "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας"