Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΘεσ 3631/2010

ΠΠρΧαν 127/2010  

ΠΠρΒερ 135/2010

ΠΠρΒερ 108/2010

ΠΠρΒερ 107/2010

ΠΠρΒερ 106/2010

ΠΠρΚατ 141/2010

ΠΠρΚατ 110/2010

ΠΠρΑθ 6696/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγενικά δικαιώματα. Ηθικό δικαίωμα ηθοποιού. Έννοια και περιεχόμενο αυτού. Προσβολή αυτού. Αυτή λαμβάνει χώρα με την παραμόρφωση της ερμηνείας. Εννοιολογικός προσδιορισμός και προϋποθέσεις της παραμορφώσεως. Συρροή αξιώσεως ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας του καλλιτέχνη (Βλ. σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΙΜΕΕ 2009, σελ. 532). 

ΠΠρΑθ 6119/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια πρωτοτύπου έργου. Φωτογραφίες. Προϋποθέσεις με τις οποίες αυτές θεωρούνται πρωτότυπο έργο. Το δικαίωμα του δημιουργού δεν περιλαμβάνεται στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί της φωτογραφίας. Ως δημιουργός της φωτογραφίας με χρήση φιλμ θεωρείται ο κάτοχος των αρνητικών. Συνιστά μαχητό τεκμήριο. Δικαιώματα του δημιουργού σε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας του. Ειδικότερα η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Όρια αυτής. (Βλ. Παρατηρήσεις Δ. Καλλινίκου, ΧΡΙΔ 2010/60).