Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΠατρ 85/2015

ΜΠρΗλ 74/2016

ΜΠρΗλ 73/2016

ΜΠρΗλ 67/2016

ΜΠρΗλ 66/2016

ΜΠρΤρικ 65/2016

ΜΠρΗλ 48/2016

ΜΠρΤριπ 32/2016

ΜΠρΛευκ 9/2016

ΜΠρΚεφ 3/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων. Η αμοιβή που καθιερώνεται με το άρθρο 49 του ν. 2121/1993 είναι ενιαία και κατανέμεται μεταξύ αφενός των μουσικών και ερμηνευτών - εκτελεστών καλλιτεχνών και αφετέρου των παραγωγών. Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ανωτέρω είναι ανεκχώρητο και η είσπραξή της ανατίθεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Εξουσίες του ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, κατά τα άρθρα 54-58 του ν. 2121/1993. Καθορισμός της αμοιβής από το Μονομελές Πρωτοδικείου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Το ξενοδοχείο που κάνει χρήση μουσικής, οφείλει να καταβάλει αμοιβή, ανεξάρτητα αν αυτό γίνεται μέσω διαδικτύου ή ραδιοφωνικών σταθμών. Στην ένδικη υπόθεση υφίσταται κοινό, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2121/1993, δημόσια μετάδοση και παρουσίαση στο κοινό με κερδοσκοπικό χαρακτήρα.(Δ/ΝΗ 2014/852).