Ελληνική Αρθρογραφία

ΕφΑθ 3214/2007 Τμ. 15ο. Συνέντευξη και κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Τροποποίηση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο ν 3524/2007 και οι κοινοτικές Οδηγίες. 

Are the rights reserved? 

Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία. 

Τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα υπό το πρίσμα του απορρήτου: προβληματισμοί εν όψει της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

Τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου. (Διδακτορικό). Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα. 

Το γύρισμα μιας κινηματογραφικής ταινίας αντικείμενο και υποκείμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Ο κανόνας των βασικών διευκολύνσεων, μετά την από­φαση της Επιτροπής Microsoft και του ΔΕΚ IMS Health. 

 Όνομα καλλιτεχνικού σχήματος: Σκέψεις γύρω από ένα άυλο αγαθό άξιο προστασίας από το Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Συλλογική διαχείριση και άδειες Creative Commons στη μουσική βιομηχανία: Αρμονική συνύπαρξη ή αλληλοεξόντωση;