Ελληνική Αρθρογραφία

Βιβλιοκριτική του ‘Το Δίκαιο της Πληροφορίας (2004)’ της Μαρίας Καννελοπούλου – Μπότη (2004).

Η προστασία των άυλων αγαθών με τη Σύμβαση της Ουνέσκο για την προστασία της άυλης κληρονομιάς και του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Μια εισαγωγή στην Ελληνική νομική εκπαίδευση. 

Το δικαίωμα παρακολούθησης και η Οδηγία 2001/84/ΕΚ. 

Προστασία έργων νέας τεχνολογίας και έργων στο Internet κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και το παράδειγμα των ηλεκτρονικών παιγνιδιών. 

Σημείωση στην ΠΠρΑθ 1493/2005. 

Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 152/2005. 

Ώρα εξυγίανσης των όρων πρόσβασης στο Internet - Η Γαλλία πρωτοπόρος. 

Βιβλιοκριτική του ‘Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (4η έκδοση/2005)’ του Λάμπρου Κοτσίρη (2006). 

Οδηγία 93/98/ΕΟΚ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.