Ελληνική Αρθρογραφία

Ηθικά δικαιώματα των δημιουργών στην Αγγλία: η χαμένη έμφαση στο ρόλο των δημιουργών. 

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βάσεις δεδομένων: Η επανασύλληψη της πνευματικής ιδιοκτησίας και η χάραξη του μέλλοντος του sui generis δικαιώματος. 

Η σχέση αγάπης-μίσους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. 

Αξίωση εκπλήρωσης εκτός συμβατικού δεσμού: συγκριτική μελέτη γαλλικού – ελληνικού δικαίου. 

Βιβλιοκριτική: Νόμοι και Συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας από όλο τον κόσμο (27ο Συμπλήρωμα). 

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης κάτω από το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού: το άδοξο τέλος μιας μακράς ιστορίας. 

Η κρυφή ατζέντα στο Magill και οι επιπτώσεις της στις νέες τεχνολογίες. 

Η αρχή της διοικητικής αποκέντρωσης στην Συνθήκη του Μάαστριχτ και ο ρόλος των Κοινοτικών Θεσμών. 

Από τα φάρμακα στα οινοπνευματώδη ποτά και από τα κουτιά στη δημοσιότητα. Ξεκάθαρα και μη θέματα σε σχέση με τα σήματα και την εξάντληση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. 

‘Χαρά’ για τον ενάγοντα. Μπορεί μία ταινία να προστατευθεί ως δραματικό έργο;